Pot spoznanj

Postavljeni cilji petindvajsetletne vizije našega kraja prehajajo v naslednje poglavje. Vrednote, ki imajo v današnjem času različne pomene, so vedno bolj  v ospredju in kar vabijo k razmišljanju. Zato prednost dajemo človeškim  odnosom, ki so temelj družbe. Da se ne bomo prepuščali melanholiji vas vabimo, da se pridružite različnim projektom, ki jim bomo skupaj dali vrednosti.

Kot celostna vizija, ki je bila potrjena tudi s strani članov sveta KS, ključarjev in predsednikov društev so »trije stebri«: gospodarski, prireditveni in romarski turizem. Osnove so v dveh stebrih že postavljene in z izkušnjami vsako leto naše delo tudi nadgradimo. Tretji, zelo pomemben steber, bo temeljil na vrednotah, na povezovanju v različnostih, novih spoznanj in presežkov v razmišljanju.

Načrtovani projekti:

  • Zakonci (zbrati zakonske pare, ki gradijo življenje na ljubezni),
  • Družina (medgeneracijsko sodelovanje - zgledi; srečanje družin, predavanja in delavnice, družine prepevajo… ),
  • dobrodelne akcije
  • Povezovanje lokalnih skupnosti v sinergijo celotne skupnosti (urejanje vaških središč, pohodnih in učnih poti, turističnih točk, izdelava jaslic…).

In zakaj »Pot spoznanj«? Ker se vse življenje učimo. Ker potrebujemo ozaveščanje osnovnih življenjskih vrednot,  s temelji v duhovnosti.  Povezovanje in animiranje ljudi za sodelovanje in učenje voditeljev za vodenje procesov so ključni, prav tako vključevanje in motiviranje talentiranih ljudi ob  iskanju smisla življenja in kvalitetnih medsebojnih odnosov. Trudili se bomo zgraditi skupnost, ki ji promoviranje ne bo problem, nastajale bodo nove priložnosti za zaposlitve, nudile pa se nam bodo tudi možnosti za zbiranje financ, s katerimi bomo nadgrajevali materialne in nematerialne pogoje za kvalitetnejše življenje. 

 

ZAKONCI

Zahod

Odločitev in sprejemanje odgovornosti. To postaja v današnji družbi vedno večji izziv. Vedno več se pogovarjamo o vrednotah, se sprašujemo kaj je narobe, jih naštevamo in večkrat ponavljamo, kam so izginile… Manj pa je odgovorov, kako bi ta vprašanja udejanjili. Zato smo se na Polšniku - »v kraju povezovanj« odločili, da bomo z različnimi povezovalnimi projekti skušali razmišljanja nadgraditi tudi z dejanji. Želimo dati poudarek medčloveškim odnosom, ki so temelj osebnostne rasti in na katerih se gradijo vrednote, obenem pa bomo finančno podpirali razvoj našega podeželskega kraja.

Enega od projektov smo poimenovali »Zakonci«, v katerem združujemo pare, ki s svojimi dejanji v življenju dajejo dober zgled mlajšim generacijam oz. bližnjim. Organizirali bomo predavanja, delavnice, povabili v goste ljudi z različnimi življenjskimi izkušnjami, predstavili zanimive pare, glasbenike in jih povabili k sodelovanju na naših tudi že tradicionalnih prireditvah. Prav v ta namen pa bo v mesecu oktobru posebna kulturna prireditev z družabnim srečanjem, za vse, ki se boste pridružili našemu gibanju. S projektom smo pričeli 12.2.2012 in ga širimo iz domačega kraja v naše mesto, v druga slovenska mesta in vasi, v evropske kraje in tudi preko oceanov.

2. srečanje zakoncev - 16.11. in 17.11.2013 - "DVOJINA PUŠČA SLEDI"

 1. srečanje zakonskih parov - 27.10.2012 - več izveste tukaj.

12.2.2012 - pričetek gibanja s podpisi prvih pisem o nameri

Če bi se radi priključili projektu, lahko pokličete na 031-615-020.

Vsi zapisi o srečanjih so v zavihku ARHIV.  

 

 

 

 

Zavedamo se pomena vrednot, skupnega dela, povezovanja in sodelovanja. K sodelovanju vabimo vse, ki bi radi delili izkušnje, ideje, razmišljanja … z vsemi vključenimi v debato. Poudarek je na POZITIVNOSTI!

KLUB D


Srečujemo se enkrat letno in naredimo načrte za prihodnost.

Kdo smo?

-----------------------------------------

Gibanje IHelp

-----------------------------------------

Zaključeni projekti:

Defibrilator

Film o Polšniku

Srčnost polšniških ljudi

Evropska nagrada Polšniku

Pesem 7 generacij

_______________________________________

Kaj smo Polšnišani zapisali o nas?