Župnija Polšnik

Začetki župnije Polšnik

16. Oktobra 1286 leta je očak Rajmund izdal listino, s katero je ustanovil kuracijo na Polšniku. Kuracija - ekspozitura- teritorialna enota katoliške Cerkve, ki ima stalnega duhovnika in je podrejena župniji . Bratje Apfaltrern so s privolitvijo šentruperškega župnika zgradili cerkev MATERE BOŽJE. Župnik je izločil kraje Šumnika (Sumnik), Ravne (Rabben), Preveg (Primbergh), Sušje (Durenberg), Koprivnik (Nezzenberg) in Polšnik. Določil je, naj ti kraji vzdržujejo duhovnika in mu dajejo darove. Takrat Billichberg(nem. Bilch - polh ) med leti 1491 in 1509 postane samostojna župnija. Odtlej je na Polšniku reden župnik, podrejen nekaj časa Novomeškemu kapitlju, potem pa ljubljanski škofiji, ki je bila ustanovljena leta 146l, a ni takoj obsegala vseh ozemelj (krajev), kot je to danes.
Tu je živel Jurij Žiga Valvazor, bratranec Janeza Vajkarda Valvazorja, ki je Jurija izločil iz rodbine, ker se je poročil s preprosto ženo. V kapeli Srca Jezusovega je plošča, na kateri je pisalo, da je tu pokopana Barbara Valvazor, Jurijeva hčerka. Pod tlemi v kapeli je bila grobnica , pokrita z veliko ploščo, katero so leta 1856, ko so popravljali cerkev, odprli. Vanjo so vodile lesene stopnice in v njej je bilo 6 krst. Juriju je najbrž pomrla vsa družina in bila pokopana v omenjeni grobnici, sam pa se je izselil v tujino in tam umrl. Leta 1866 se prvič pojavi ime Polšnik (do takrat Billichberg).

Farna cerkev Lurške Matere Božje

Sedajnja župnijska cerkev je bila zgrajena leta 1904 in na Veliki Šmaren 1905 posvečena Lurški Materi Božji. Od leta 1958 je romarska cerkev; glavni romarski shod je 11. februarja na god Lurške Matere Božje. Staro žegnanje je na Urhovo nedeljo.

Podružnice
  • Renke - zavetnik sv. Miklavž, zaščitnik bordnikov in splavarjev, ki so imelu tud svoje postajališče. Tradicionani žegnanji sta na 7. velikonočno nedeljo in na praznik sv. Miklavža.
  • Žamboh - zavetnika sv. Lovrenc in sv. Rok, zgrajena je bila pred letom 1526
  • Stranski vrh - zavetnik sv. Lovrenc
  • Mamolj - zavetnik sv. Janez Krstnik
  • Glinjek - zavetnik sv. Jurij, prvič je bila omenjena leta 1250 kot kapela.
  • Ostrež - zavetnica sv. Katarina Aleksandrijska. Žegnanje je na Angelsko nedeljo, kot priprošnja za novo šolsko in veroučno leto ter prošnja maša na križev teden. Včasih je bilo žegnanje ob prazniku sv. Uršule.

Kdaj so nastale vse podružnice in bile zgrajene vse podružne cerkve v polšenski župniji, ni točnih podatkov. Cerkev svetega Jurija na Glineku je omenjena v letu 1250. Sicer tudi polkrožni prezbiterij te cerkve kaže na to starost. Zagotovo je, da so bile vse podružnice zgrajene pred letom 1526. Tedaj so morale tudi podružne cerkve dati nekaj prihrankov za vojsko , ki se je takrat borila proti Turkom pri Mohaću. Verjetno pa so bile te cerkve tudi neke vrste zatočišča pred Turki, vsaj tako je ohranjenega nekaj v izročilu o Ostreški cerkvi. Cerkve, grajene pred 500 leti niso imele kora, vhodna vrata so imela navadno z južne strani, kar je bilo opazno pri cerkvi svetega Jurija na Glinjeku in svetega Lovrenca na Žambohu. O nastanku nekaterih podružnih cerkvah so legende (pobožne zgodbe, ki imajo marsikdaj nekaj zgodovinske osnove!). Cerkev na Glinjeku je bila v fazi obnove več let. Najprej je bi narejen nov turn, pokrit s skodlami (maj 1982), sledila je obnova ostrešja z delno novo kritino in fasado(1987). Nazadnje osušitev notranjščine s temeljito prenovo (omet in oplesk)1992 - 93).

V letu 2009 so bile s pomočjo projekta Abrahamov ključ srca Slovenije in številnih sponzorjev in dobrotnikov postavljene nove orgle, ki jih je izdelala Orglarska delavnica iz Maribora. Ob tej priliki je bil obnovljen kor, izvedeni sanacijski ometi, prebeljena notranjost cerkve, nove luči, ozvočenje, narejene nove omare v zakristiji in spovednica. Posnet pa je bil tudi dokumentarni film o projektu in kraju ter izdana knjiga Orgle in 12 registrov. Projekt je vodil polšniški organist Jože Kos.

V naslednjih letih je sledila še obnova zvonika (2012) in izvedba nove kritine na celotnem ostrešju (2018).

Mešani cerkveni pevski zbor

V farni župnijski cerkvi prepeva mešani cerkveni pevski zbor Polšnik. V nadaljevanju je odlomek njim posvečene pesmi.

MARIJA LURŠKA BLAGOSLAVLJAJ

Kličejo nas v svoje hrame,
vinogradi Gospodovi,
vseh vrst delo je potrebno,
da trtje žlahten sad rodi.

Dvajsetletnico praznuje,
na Polšniku cerkveni zbor,
ko organista smo zmolil
in pevcev vnetih poln kor.

Kdor s srcem poje, dvakrat moli,
na svetu nič ni lepčega.
Kot peti v božjo čast in slavo,
tako želi Brezmadežna.

Kdor želi si vse najbolje
daruj Bogu svoj pevski glas.
Naj pristopi v naše vrste
in lepši bo življenja čas.

Odlomek iz pesmi polšniške pesnice Pavle Voje, ki je napisala pesem zboru ob proslavljanju 20-letnici obnovljenega prepevanja mešanega cerkvenega pevskega zbora.

Kontakt

župnijski upravitelj: MARKO MRLAK
telefon (pisarna): 01 898 44 45
GSM: 040 628 137
TRR Župnije Polšnik
DBS: SI56 1913 0500 4546 356