Ostrež

ali »DIVJA GORA« leži v območju zaščitenega krajinskega parka. Cerkev naj bi bila zgrajena iz zaobljube, ker se je graščakov sin s sosednje graščine želel poročiti s kmečkim dekletom, pa oče tega ni dovoli. Fant in dekle naj bi v obupu "zdrsnila" s skale v prepad in se ubila. Oče naj bi potem j dal sezidati cerkev na čast sv. Katarini, ki naj izproša vsem pravo pamet. Druga legenda pravi, da je cerkev prvotno stala na Prevegu. Neke noči pa sta jo "Jurijeva" vola zaradi razuzdanosti ljudi odvlekla na Ostrež, saj jima je tako ukazala sv. Katarina. Menda cerkev prvotno ni imela zvonov. Nekoč, med neko hudo nevihto, so domačini slišali zvonenje. Tako so potem kupili zvonove. Cerkev je posvečena sv. Katarini. Stranska oltarja: sv. Uršula in sv. Apolonija V zadnjih 20 letih je bila cerkev postopno obnavljana. Prvi poskus resne obnove strehe je potekal leta 1983. Turn je bil obnovljen in pokrit s skodlami leta 1993. Leta 1996 je bilo obnovljeno celotno ostrešje cerkve s kritino, nova fasada in nov notranji oplesk. VALVASOR ]E ZAPLSAL: »Tam se dogaja mnogo čudežev. Štiri ali pet korakov od cerkve izvira studenec. Izkopali so ga najbrž ljudje. Mnogo ljudi se s to vodo umiva in ozdravi.«

nadmorska višina: 856 m dostopi: Renke (po grebenu), Polšnik ( cca 1h). dostop na vrh je mogoč po dveh poteh: klasična pot mimo malega kozolčka in daljša pot ob vznožju (mimo zadnje hišice) do roba grebena (kjer je označena pot v Renke in Ravne) in potem po grebenu strmo do vrha. Dobro je vedeti: na vrhu je cerkvica sv. Katarine, (link) razgled po vsej Sloveniji, ob vznožju kapelica (link) z zdravilno vodo (po legendi), poti so označene. Pot na Ostrež je del Badjurove poti. (link)