Kulturne prireditve

 • Božično novoletni koncert - januar
 • Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku - februar
 • Prireditev ob materinskem dnevu in dnevu žena - marec
 • Izmenjalni koncerti
 • Koncert Ljudskih pevk in godcev s Polšnika - april ali maj
 • Nastopi kulturnih skupin iz vse Slovenije na pohodu »Od cerkvice do cerkvice« - junij
 • Prireditev ob krajevnem prazniku - september
 • Srečanje starejših - oktober (sodelovanje MoPZ)
 • Srečanje družin - november (sodelovanje)
 • Lutkovna predstava ob prihodu Božička - december
 • Projektne prireditve (ob različnih priložnostih … Abrahamov ključ Srca Slovenije, 7 generacij, dekanijsko srečanje pevskih zborov, prireditve ob obletnicah delovanja društev, srečanje zakonskih parov …)

 

Več o delovanju Kulturnega društva si lahko preberete tukaj.