Tepe

Tepe so najštevilčnejši zaselek v naši KS in se razstezajo ob vznožju hriba Žamboh. Znana je Valvasorjeva graščina, ki pa žal še čaka temeljite prenove.

Dostopi: po glavni cesti iz Pasjeka, levo in desno ob cesti do križišča na "Prevalcah", pri obvestilni tabli.