Lovska družina Polšnik


Lovska družina Polšnik je bila ustanovljena že l. 1945 in je bila ena prvih lovskih družin v Sloveniji. Ustanovila jo je skupina navdušenih lovcev, v glavnem domačinov. Družina šteje okoli 50 članov.
Lovišče meri 3765ha, od tega je 3500ha lovne površine in leži v glavnem na področju občine Litija, nekaj malega pa v občini Zagorje ob Savi.
Glavna divjad je smjad, imamo pa v lovišču tudi jelenjad, gamse in divje prašiče ki kmetom povzročajo precej škode, katero v dogovoru z njimi sproti poravnavamo. Lahko rečemo da imamo v lovišču skoraj vso divjad, ki živi v Sloveniji, razen kozoroga in svizca. Prehodno se pri nas pojavlja tudi medved.


Starešina in kontaktna oseba:
Marjan Tekavec: 041 610 787