Društvo izgnancev Polšnik


Med drugo svetovno vojno so ljudi iz naših krajev izselili v tujino. Vsi, ki so preživeli in se v septembru 1945 vrnili v domači kraj. Radi se srečujejo na družabnih srečanjih in  sodelujejo  z drugimi izseljeniškimi društvi po Sloveniji.

Zgodbo izseljeniških dni je zapisala Pavla Voje v knjigi To povest je domovine, dodane pa su tudi pesmi dveh pesnikov Evgena Ceja in Antonije Borišek. Knjiga je še na zalogi.