Vpis predšolskih otrok v Vrtec Polhek Polšnik

OSNOVNA ŠOLA LITIJA (Ulica Mire Pregljeve 3, Litija)

vpisuje predšolske otroke v Vrtec Polhek Polšnik

za šolsko leto 2018/2019

Vpis v Vrtec Polhek Polšnik za šolsko leto 2018/2019 bo potekal od 13. do 17. marca 2017.

 

  1. Vpis v Vrtec Polhek Polšnik za šolsko leto 2018/2019 bo potekal v Vrtcu Polhek Polšnik v ponedeljek, 19. 3. 2018, od 12. do 14. ure.

 

  1. Od 19. 3. 2018 do 23. 3.  2018 bo vpis potekal na sedežu Osnovne šole Litija (v pisarni šolske pedagoginje) od 8. do 12. ure.

 

  1. Vloge za vpis v Vrtec Polhek Polšnik lahko dvignete v Vrtcu Polhek Polšnik ali na sedežu Osnovne šole Litija vsak delovni dan, med 7.00 in 14.00 uro.  Vlogo lahko dobite tudi na spletni strani šole.

 

Izpolnjen obrazec vloge za vpis otroka v vrtec lahko starši oddajo osebno v Vrtcu Polhek, tajništvu Osnovne šole Litija ali po pošti, pri čemer se pri priporočeno oddani pošiljki kot datum sprejetja vloge upošteva datum poštnega žiga.

Za dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo šole na telefon 01/89 83 147.

Ravnatelj:

Peter Strle, prof.