Oddaja prostora v najem KS Polšnik

KS Polšnik  oddaja v najem poslovni prostor na naslovu Polšnik 25 b 1272 Polšnik,  za mirno dejavnost. 
Več informacij: Tomaž Vozelj, 041 584 801