JAVNI POZIV - OPN Občine Litija

Spoštovani krajani!

Obveščamo vas, da je Občina Litija v oktobrski številki  Občana in na spletni strani Občine Litija objavila javni poziv k zbiranju pobud za spremembe in dopolnitve OPN litija (občinski prostorski načrt)  ter obvestilo o predvideni spremembi občinskega prostorskega načrta Občine Litija.

 Rok za oddajo pobud je 15. februar 2019!

S tem obvestilom želi občina svoje občane in ostale lastnike zemljišč pozvati oz. spodbuditi k temu, da razmislite o potrebnih investicijah na stavbah oz. zemljiščih v naslednjih letih in v občinski upravi preverite, ali so želeni posegi v skladu z obstoječim OPN Litija. Prav tako predlagajo, da za stavbna zemljišča na katerih ne nameravate graditi, podate pobude o spremembi namenske rabe stavbnih zemljišč v kmetijska ali gozdna zemljišča. Slednje se zdi relevantno predvsem z vidika nove zakonodaje, ki se pripravlja v zvezi z obdavčitvijo nepremičnin (predvidena obdavčitev nepozidanih stavbnih zemljišč). Pobudo mora vložiti lastnik zemljišča, pooblaščenec lastnika zemljišča, v primeru solastništva, pa vsi solastniki zemljišča.  Pobude prejete po preteku navedenega roka ne bo mogoče obravnavati v postopku SD OPN 02. 

Podrobnosti so objavljene  na spletni strani Občine Litija https://www.litija.si/objava/159915.

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete osebno, po telefonu ali po elektronski pošti na uslužbenki občinske uprave Občine Litija, Nirmalo Krofl, pisarna št. 55, telefon 01 8963 461, nirmala.krofl@litija.si ali Kati Zidar, pisarna št. 57, telefon 01 8963 436, kati.zidar@litija.si.

Krajevna skupnost Polšnik

Janez Kotar, predsednik