Korespondenčni zbor članov TD Polšnik

VABILO NA KORESPONDENČNI ZBOR ČLANOV TURISTIČNEGA DRUŠTVA POLŠNIK,

ki bo potekal od četrtka, 28.1.2021 do ponedeljka, 1.2.2021

 Spoštovani!

Sklicujem korespondenčni  izredni zbor članov Turističnega društva in predlagam naslednji dnevni red: 

 Dnevni red:

  1. Pregled dela v letu 2020  – poročila organov društva  - spodaj v priponkah
  2. Program dela za leto 2021 – spodaj v priponki
  3. Izvolitev novega zastopnika Turističnega društva Polšnik – obrazložitev spodaj v priponki

 Predlagam naslednje delovno predsedstvo - volilno komisijo za izvedbo korespondenčnega zbora članov društva:

  • Predsednik korespondenčnega zbora članov: Tomaž Vozelj
  • Člana korespondenčnega zbora članov: Petra Kos in Janez Kotar
  • Overovatelja zapisnika: Barbara Bučar in Mateja Vozelj

            Zapisnik: Mateja Sladič Vozelj

Prosim, da po pregledu priložene dokumentacije in obrazložitev izpolnite priložen dokument (v WORDU) -  MNENJE O PREDLOGIH KORESPONDENČNEGA ZBORA ČLANOV TD POLŠNIK   in ga vrnete na naslov: mateja.sladicvozelj@gmail.com  najkasneje do ponedeljka 1.2.2021.

 

Dokumenti: 

POJASNILO ZA SKLIC IZREDNEGA KORESPONDENČNEGA ZBORA ČLANOV TD

POROČILO O DELU TD ZA LETO 2020

NAČRT DELA TD ZA 2021

FINANČNO POROČILO TD ZA LETO 2020

MNENJE O PREDLOGIH KORESPONDENČNEGA ZBORA ČLANOV TD

 

 

Polšnik, 28.1.2021

TURISTIČNO DRUŠTVO POLŠNIK

Jože Kos, podpredsednik