Vabilo na občni zbor Kulturnega društva Polšnik

KULTURNO  DRUŠTVO   PAVLE VOJE POLŠNIK

V  A  B  I 

 na zbor članov, ki bo v SREDO, 23.01.2019 ob 19.00 uri v pevskem prostoru v osnovni šoli Darinke Ribič na Polšniku.

 DNEVNI RED: 

  1. Pozdrav in izvolitev delovnega predsednika;
  2. Poročilo predsednika društva, tajnika, blagajnika in nadzornega odbora;
  3. Razprave na poročila;
  4. Poročilo verifikacijske komisije;
  5. Program dela za leto 2019;
  6. Razno

 

Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je zbor članov sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj tretjina članov.

Lepo vabljeni.

Predsednica KD Pavle Voje Polšnik                                          

Tanja Ribič

 

 

Datoteke, povezave

V nadaljevanju tega odstavka so objavljene morebitne povezave in dokumenti povezani z obvestilom.


Vsa obvestila
Arhiv