Vabilo na zbor članov Turističnega društva Polšnik

V PETEK,  12. januarja 2018 ste  ob 19. uri vabljeni na redni letni zbor članov Turističnega društva Polšnik v  Gostilno Majcen!

 Dnevni red:

  1. Pregled dela v letu 2017 – poročila organov društva ter razprava na poročila;
  2. Volilno leto: izvolitev predsednika, tajnika, blagajnika in upravnega odbora;
  3. Predstavitev projekta Lesarius (naša dediščina v povezavi z gospodarstvom);
  4. Predstavitev ideje o oživitvi aktivnosti v župnišču;
  5. Program dela za 2018m ( na pohodu Od cerkvice do cerkvice -  gostje s Hrvaške, aktivnosti projekta Pot spoznanj, priprava celostne podobe in ureditev informacijskega centra v Polšniku, pobude za celostno urejanje Polšnika - povezava vsebine z urejanjem prostora)
  6. Razno;
  7. Večerja.

 Teme so zelo zanimive in glede na to, da Slovenija postaja vedno bolj turistična dežela, moramo skupaj čimprej najti možnosti, ki jih lahko ponudimo na tem področju.  

Prosim za potrditev udeležbe (do 11.1.2018) na el. naslov: mateja.sladicvozelj@gmail.com oz. 041-992-143, zaradi naročila večerje.

 Polšnik, 5.1.2017                                                                              

TURISTIČNO DRUŠTVO POLŠNIK

Franci Kaplja, predsednik