Vabilo na zbor članov Kulturnega društva Pavle Voje Polšnik

V SREDO, 24.01.2018 ob 19.00, v pevskem prostoru v osnovni šoli Darinke Ribič na Polšniku.

 DNEVNI RED:

  1. Pozdrav in izvolitev delovnega predsednika;
  2. Poročilo predsednika društva, tajnika, blagajnika in nadzornega odbora;
  3. Razprave na poročila;
  4. Poročilo verifikacijske komisije;
  5. Volitve članov društva;
  6. Program dela za leto 2018;
  7. Razno

Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je zbor članov sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj tretjina članov.

Lepo vabljeni.

Predsednica KD Pavle Voje Polšnik                                          

  Tanja Ribič