Zbor članov gasilske mladine

Vabimo Vas na LETNI OBČNI ZBOR GASILSKE MLADINE, ki bo v

soboto, 28. 1. 2017 ob 18.00 uri 

v DVORANI na Polšniku.

 

DNEVNI RED: 

1. Pozdrav predstavnika za delo z mladino

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Letno poročilo za leto 2016

4. Plan dela za leto 2017

5. Razno (predlogi, pobude)

Vabljeni vsi, ki pridno sodelujete in prinašate čudovite rezultate našemu društvu ter vsi, ki se še odločate pristopiti k nam. J

Pričakujemo vas v lepem številu, da se na koncu še malo poveselimo skupaj in gremo veselo novim zmagam naproti. J

 

Povše Darko,                                                               Tjaša Povše,
predsednik PGD Polšnik                                           predstavnica za delo z mladino

 

 

 

 

Datoteke, povezave

V nadaljevanju tega odstavka so objavljene morebitne povezave in dokumenti povezani z obvestilom.


Vsa obvestila
Arhiv