Vpis predšolskih otrok v Vrtec Polhek na Polšniku

Spoštovani starši! 

V ponedeljek, 13. marca bo na Polšniku potekal vpis predšolskih otrok v naš vrtec. Sporočamo vam, da je zaželeno, da vpišete v vrtec tudi tiste otroke, ki bodo začeli vrtec obiskovati med šolskim letom, saj ko je vrtec poln (19 otrok), med letom,  vpis ni več mogoč. Zato pohitite z vpisom! Naš vrtec omogoča malčkom kvalitetno bivanje (odlične vzgojiteljice, novi prostori, telovadnica, zunanje športno igrišče in igrala, možnost sodelovanja s skupnostjo) in izkušnje kažejo, da našim otrokom vrtec prinaša nepogrešljive izkušnje za uspešno delo v šoli.  

----------------------------------------------------------------------

OSNOVNA ŠOLA LITIJA (Ulica Mire Pregljeve 3, Litija)

vpisuje predšolske otroke v Vrtec Polhek Polšnik za šolsko leto 2017/2018

Vpis v Vrtec Polhek Polšnik za šolsko leto 2017/2018 bo potekal od 13. do 17. marca 2017.

1. Vpis v Vrtec Polhek Polšnik za šolsko leto 2017/2018 bo potekal v Vrtcu Polhek Polšnik v ponedeljek, 13. 3. 2017, od 12. do 14. ure.

 2. Od 14. 3. 2017 do 17. 3.  2017 bo vpis potekal na sedežu Osnovne šole Litija (v pisarni šolske pedagoginje) .

3. Vloge za vpis v Vrtec Polhek Polšnik lahko dvignete v Vrtcu Polhek Polšnik ali na sedežu Osnovne šole Litija vsak delovni dan, med 7.00 in 14.00 uro.  Vlogo lahko dobite tudi na spletni strani šole.

Izpolnjen obrazec vloge za vpis otroka v vrtec lahko starši oddajo osebno v Vrtcu Polhek, tajništvu Osnovne šole Litija ali po pošti, pri čemer se pri priporočeno oddani pošiljki kot datum sprejetja vloge upošteva datum poštnega žiga.

Za dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo šole na telefon 01/89 83 147.

Ravnatelj:

Peter Strle, prof.          

 

 

 

Datoteke, povezave

V nadaljevanju tega odstavka so objavljene morebitne povezave in dokumenti povezani z obvestilom.


Vsa obvestila
Arhiv