Vabilo na zbor občanov KS Polšnik

V NEDELJO, 5.3.2017, ob 11.00 ste vabljeni na ZBOR OBČANOV, v večnamensko dvorano na Polšniku.


Dnevni red:

1. Pozdrav predsednika KS Polšnik
2. Pozdrav župana Francija Rokavca
3. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva
4. Poročila (poročilo predsednika KS Polšnik, poročilo vodovodnega odbora,
finančno poročilo)
5. Sodelovanje občine v projektih KS (ceste, vodovodi, ureditev centra Polšnika...)
- g. župan Franci Rokavec;
6. Razprave, mnenja, predlogi in vprašanja krajanov.

 

Vabljeni, da s konstruktivno debato in v spoštovanju do
sogovornikov spregovorimo o problemih in rešitvah.

Polšnik, dne 24.3.2017

Predsednik KS Polšnik
Tomaž Vozelj

 

 

Datoteke, povezave

V nadaljevanju tega odstavka so objavljene morebitne povezave in dokumenti povezani z obvestilom.


Vsa obvestila
Arhiv