Vabilo na zbor občanov

Svet Krajevne skupnosti Polšnik  V NEDELJO, 30.3.2014, ob 11.00  vabi  na
ZBOR OBČANOV, v večnamensko dvorano na Polšniku.

Dnevni red:

1. Pozdrav predsednika KS Polšnik
2. Pozdrav župana Francija Rokavca
3. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva
4. Poročila (poročilo predsednika KS Polšnik, poročilo vodovodnega odbora,
    poročilo blagajnika)
5. Sodelovanje občine v projektih KS (ceste, vodovodi, ureditev centra Polšnika...)      
     -  g. župan Franci Rokavec;
6. Razprave, mnenja, predlogi  in vprašanja krajanov.

Vabljeni, da s konstruktivno debato in v spoštovanju do sogovornikov spregovorimo o problemih in rešitvah.

               
Predsednik KS Polšnik

Tomaž Vozelj