VABILO NA ZBOR OBČANOV 2013

V nedeljo, 17. marca 2013 ste ob 11. uri vabljeni v dvorano na Polšniku na 

letni zbor občanov.

Dnevni red:

1. Pozdrav predsednika KS Polšnik
2. Pozdrav župana Francija Rokavca
3. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva
4. Poročila (poročilo predsednika KS Polšnik, poročilo vodovodnega odbora,
poročilo blagajnika)
5. Sodelovanje občine v projektih KS (ceste, vodovodi, prostorski plani… )
- g. župan Franci Rokavec;
6. Razprave, mnenja, predlogi in vprašanja krajanov.Vabljeni, da s konstruktivno debato in v spoštovanju do sogovornikov spregovorimo

o problemih in rešitvah.

Predsednik KS Polšnik

Tomaž Vozelj

 

(zgornja fotografija: pogled s Polšnika, foto Mark Baker)