Vabilo na občni zbor Kulturnega društva Pavle Voje Polšnik

Vabimo Vas na občni zbor, ki bo v PETEK, 22.02.2012 ob 19.00 uri v pevskem prostoru v osnovni šoli Darinke Ribič na Polšniku.

DNEVNI RED:

1.    Pozdrav in izvolitev delovnega predsednika;
2.    Poročilo predsednika društva, tajnika, blagajnika in nadzornega odbora;
3.    Razprave na poročila;
4.    Poročilo verifikacijske komisije;
5.    Volitve članov društva;
6.    Program dela za leto 2013;
7.    Razno


Lepo vabljeni!

Predsednik KD Pavle Voje Polšnik

Anton Korimšek