Priznanje Polšniku za inovativni projekt v lokalni skupnosti

V kraju Krka, v občini Ivančna Gorica, je v četrtek, 21.3.2013 potekala 3. konferenca o inovativnih lokalnih skupnostih 2013, ki so jo organizirali Center za razvoj Litija, d.o.o. (Razvojni center Srca Slovenije), Občina Ivančna Gorica, ter podjetje Vibacom, d.o.o.. Na natečaj se je prijavilo 21 projektov in polšniški projekt ABRAHAMOV KLJUČ SRCA SLOVENIJE je bil izbran med 6 najboljših projektov, ki so dosegli največ točk pri ocenjevanju. Jože Kos, idejni vodja projekta, je vsem prisotnim predstavil večletno delo in obiskovalci so bili navdušeni nad našim delovanjem in povezovanjem. Na konferenci smo poleg predstavitvam zmagovalnih projektov prisluhnili tudi primerom dobrih praks medgeneracijskega sodelovanja, ki poteka v občinah Zagorje ob Savi ter Ivančni Gorici, izvedeli zanimive informacije o simboliki pri oblikovanju logov, o delovanju in načrtih Razvojnega centra Srca Slovenije... Gostiteljica, Občina Ivančna Gorica pa nam je prestavila zanimiv in učinkovit participativni pristop povezovanja društev in dejavnosti, ter njihov turistični napredek z znamko "Prijetno domače".

Poleg našega projekta so bili nagrajeni še naslednji projekti.
- BTC d.d. Ljubljana za projekt »BTC City in ženski smučarski skoki«
- KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja, Lukovica za projekt »Sprehod skozi preteklost vasi ob vodni učni poti«
- Občina Šentrupert za projekt »Dežela kozolcev«
- Miroslav Brinovec za projekt »Oglarjenje v Oglarski deželi«
- HIŠA! Društvo za ljudi in prostore za projekt »Živa dvorišča Maribora«

 Več si lahko preberete na spletni strani Razvojnega centra Srca Slovenije.

 Opis projekta (poslano na natečaj:

Prvo leto je bil projekt izveden v letu 2009 in je sodelovalo 50 abrahamov, skupaj pa okoli 1700 ljudi.  S pomočjo Centra za razvoj Litija je postal medijsko podprt poslovni projekt, ki je prinesel obnovo kulturne dediščine (v vrednosti več kot 100.000 eurov). V okviru projekta je poleg obnove potekalo povezovanje drugih generacij (krajanov, razseljenih krajanov, sponzorjev in donatorjev).  Organizirani so bili  izleti po Srcu Slovenije in po Evropi, kjer so abrahami spoznavali turistične in naravne znamenitosti okolja.  Tako je nastala tudi ideja o dokumentarnem filmu, saj je zgodba v nekaj letih dobila širši pomen in pogled. Zgodba se začenja v preteklosti, ki govori  o pomembnosti delovanja naših prednikov,  njihovega napredka in postavljenih temeljev za naše delo.  Skozi delovanje v društvih  se gojijo medosebni odnosi, prilagajanja, učenje skozi projekte v napakah  in uspehih. Skozi projekte (ki so nastajali v kraju Polšnik v  tem štiriletnem  obdobju):  Pesem 7generacij (povezovanje pevcev), izdaja brošure o kraju ( povezovanje podjetnikov in društev), knjiga o obnovi dediščine in projektu o povezovanju ljudi v skupno sinergijo,  izvedene so bile delavnice s člani društev in podjetniki,  pridobivanje izkušenj nastopanja pred kamero (vodilni člani društev), snemanje kraja iz zraka ( naravne značilnosti)  in "stvaritev srca" ljudi (preko 200 udeležencev),  obnova notranjosti cerkve in z nakupom  novih orgel, ter izvedba obsežne prireditve s preko 1500 udeleženci (pogostitev, prenočitve ...)  smo nabirali izkušnje o organizaciji, o pomenu sodelovanja in povezovanja, o pridobivanju občutka pripadnosti kraju in o prostovoljstvu, ki je skozi ta projekt dobil širše razsežnosti.  Naučili smo se še veliko več in večino tega delimo tudi z gledalci filma.  V filmu je prikazano razmišljanje o delovanju ljudi (v preteklosti in sedanjosti), o njihovi povezanosti, katera se za domačine zdi samoumevna.
Gre za poslovni model, ki v inovativni lokalni  skupnosti  gradi odnose na pomoči drug  drugemu in ob pomembnih projektih združi moči ter ustvari neverjetno.  Vključuje  različne strukture ljudi, tako podjetnikov, obrtnikov, posameznikov, umetnikov, ki prihajajo iz vseh generacij.  Sporočilna vrednost je v tem,  da se lahko začuti pomembnost majhnih dejanj, ki so velika za posamezen del zgodbe.  Skozi  takšne izkušnjo nastajajo osnove za nove, večje  projekte, ki ustvarjajo (bodo ustvarjali) tudi nove prihodke namenjene razvoju.
Film je proizvod (dodana vrednost projekta), ki skozi zgodbo prikaže rast ljudi, napredek  kraja in je odličen prikaz inovativnosti "povezane vasi za slovensko prihodnost".

Prijavitelj projekta je bilo Turistično društvo Polšnik

 
Klikni slike za povečavo

Všeč? Delite z drugimi.