2011

Nov poslovilni objekt na Polšniku

Že leta 1999 se je na Polšniku pričel projekt za izgradnjo poslovilne vežice.  Idejni projekt  in umestitev novega objekta v prostor  je zasnoval  arhitekt,  g.Marko Boltin. Ta zasnova  je bila  kasneje  uporabljena tudi za PGD in predstavljena krajanom na takratnih volitvah, v obliki ankete. Z veliko večino (nad 90 %) je bila tudi potrjena. Že v naslednjem letu so krajani pričeli z zbiranjem denarja  in začeli so se postopki urejanja ...

 

Projekt 1000 piščali - Velika Preska in otvoritev izvira Sopote

V soboto, 11.6.2011 so v Centru za zunanjo ureditev, hiši idej in povezovanj, na Veliki Preski predstavili projekte, ki jih združujejo drevesa in človek.

Zgodba 1000 piščali govori o fantu, ki je izdelal piščalko. Nanjo pa vdolbel tudi svoje ime. Projekt vodi Mizarstvo Kos, ki spodbuja sodelovanje med podjetništvom in šolstvom. V projektu tako sodeluje kar deset srednjih lesarskih šol. Lesarska šola Maribor, Srednja gostinsko turistična in lesarska šola Slovenj Gradec, ...

 

Voda v 4 gospodinjstva v Tepah

V začetku aprila so se 4 gospodinjstva v naselju Tepe priključila na hidrantno omrežje vodovoda Polšnik. Po zahtevnem terenu, ki mu ne manjka naklona in močvirja je bilo zgrajeno 400 m novega hidrantnega omrežja.  Pridni domačini so s hitro akcijo delo dokončali v tednu dni in opravljeno je bilo preko 200 delovnih ur. Poleg sodelovanja domačinov pa je pri tovrstnem delu pomembna tudi zahvala vsem lastnikom zemljišč za dovoljenje prekopavanja njihovih travnikov in njiv. Hvala...

 

11. kmečki dan na Borovaku

Krajevna skupnost Polšnik ima veliko vasi in zaselkov, eden od njih je tudi Borovak. Tri velike, urejene kmetije, pokošeni travniki, obdelane njive, pogled na prostrane zelene gozdove. Res idilična slika  podeželske pokrajine, ki se jo razveseli vsak obiskovalec. Zato smo se v društvu odločile, da pripravimo kmečki dan tokrat prav tu, na Borovaku.
 »Kmetič le pojd` orat`, ženka sejat`«, je bil naslov 11. kmečkega dne, letošnje prireditve Društva podeželskih žena ...