S polšniškim optimizmom naprej

Otvoritev nove šole, vrtca in večnamenske dvorane na Polšniku (2008) je bila prav gotovo velika prelomnica za naš kraj. Vendar je to le odskočna deska za naše nadaljnje delo. V letu 2009 smo se lotili mnogih projektov in jih v večini tudi izpeljali. Največji je bil prav gotovo Abrahamov ključ srca Slovenije, ki je povezal preko 2000 ljudi. Ob tem dogodku smo obnovili orgle v farni cerkvi, izdali novo knjigo o povezovanju in ob vsem delu pridobili veliko novih in pomembnih izkušenj. Kulturni, športni in drugi dogodki so se vrstili skozi vse leto in ocenjujemo, da je naš kraj in odmevne prireditve v lanskem letu obiskalo preko štiri tisoč ljudi. Na koordinacijskem sestanku, ki ga imamo vsako leto, smo decembra zastavili obsežen koledar prireditev in srečanj ter ugotovili, da bo tudi to leto zelo pestro. Letos so nas že obiskali trubači iz Guče, na prireditvi ob kulturnem prazniku pa je sodelovalo preko 50 nastopajočih, pripravljamo nov projekt z naslovom »Radost in veselje iz polhove dežele«,  letošnji pohod »Od cerkvice do cerkvice« pa bo mednarodni, saj bodo na Polšnik prišli kulturni ustvarjalci iz Makedonije, Bosne in Hercegovine, Srbije in Hrvaške. 

Poleg vseh dogodkov, ki jih pripravljajo društva, se bomo trudili narediti napredek v izgradnji ali obnovi infrastrukture, kar je pomemben dejavnik na podeželju. V načrtu je izgradnja mrliške vežice in verjamem, da smo že zelo blizu uresničitvi tega cilja. Seveda je na Polšniku problematičnih kar nekaj cest, za katere pa se bomo trudili, da bodo asfaltirane ali obnovljene po zastavljenih načrtih. Na 1km odseku ceste Velika Preska - Sopota pa so z deli začeli že v jeseni, dokončan naj bi bil spomladi.  Letos načrtujemo tudi izgradnjo vodovodnega omrežja do Mamolja in tako bo  kvalitetno vodo dobilo 48 gospodinjstev.

Toliko na kratko s Polšnika. Ostajamo delovni in si ustvarjamo nove cilje. Na občih zborih društev, ki potekajo v prvih mesecih leta vedno bolj ugotavljamo in spoznavamo, kako pomembno je medsebojno sodelovanje in povezovanje, saj so le tako cilji uresničljivi.