Letos praznujejo 35 let pevci MoPZ POlšnik

Koliko lepih trenutkov se preživi 35 letih skupnega delovanja in sodelovanja vedo pevci Moškega pevskega zbora Polšnik. Okrog 250 ljudi je spremljalo njihov koncert 28. novembra in zopet smo zaključili neko obdobje in ko se ozremo nazaj se nam poraja veliko vprašaj z nejasnimi in jasnimi odgovori. Vzponi in padci so krojili njihovo delovanje, vendar so vztrajnost, upanje  in močne prijateljske vezi pripeljale naše pevce do tega jubileja.
Lado Ribič, Tine Voje in Zvone Jelenc pri zboru prepevajo že od vsega začetka. G. Marjan Kolšek je bil njihov prvi zborovodja, njegovo delo je nadaljeval g. Franci Očkon in potem je kar 19 let zbor vodil g. Ivan Fojkar. Danes z veliko optimizma to odgovorno delo opravlja Anton Tori, njegova strokovna pomoč pa je Žiga Tori, ki med pevce prinaša tudi veliko mladostniške energije. V goste so pevci povabili odlične litijske pevce Okteta Valvasor, številni pevski prijatelji iz vse Slovenije so jim prišli čestitat, čestitko so jim zapele tudi Ljudske pevke iz Polšnika, svoja gledališko - hišniška dela pa sta odlično opravila Anže Gospeti in Benjamin Fele. Seveda ne smem pozabiti najmlajših pevcev, našega šolskega zborčka Polhki, ki so suvereno in odlično opravili svoje delo.
Energija, ki je napolnila dvorano je navdušila vse prisotne. Vseh 14 pevcev je svojo pevsko in organizacijsko nalogo odlično opravilo, kot vedno.
Naj ob tej priliki v imenu Kulturnega društva Pavle Voje Polšnik vsem občankam in občanom zaželim vse lepo v novem letu, ki prihaja. Naj vam ne zmanjka upanja v prihodnost in naj se v vašem srcu utrdi kulturna zavednost, saj je tovrstno zavedanje pomembna vrednota našega življenja.

 
Klikni slike za povečavo