Vaščani Velike Preske spet v akciji

Ob koncu marca in v začetku aprila 2019 smo vaščani Velike Preske spet zaživeli. Potrebno je bilo dokončati zemeljska dela na severni in južni strani vasi in sicer urediti brežine ob občinski lokalni cesti, (občina jo je Litija asfaltirala leta 2017 ) v dolžini okoli 800 m. Pri delu jim je priskočila na pomoč Komunala Litija, ki je izvedla strojna dela. In tako se je v treh dneh nasulo nekaj več kot 400 m3 zemlje, ki jo je za  ta namen podaril domačin. Potrebna je bila strojna poravnava, vaščani so opravili še vsa ročna dela in posejali travo. Tukaj je potrebno pohvaliti izjemnega strojnika Simona Hiršlja, ki je odlično opravil svoje delo. Prav tako se je na delovni akciji čiščenja vasi letos zbralo rekordno število vaščanov vseh generacij. Skupaj v štirih  dneh aktivnosti -  24. Nekateri so delali vsak dan. Poleg čiščenja cestišč, sta se očistila  še izvir reke Sopote in vaški piknik prostor.  V dveh sobotah so nekateri krajani pobrali  (pridružili so se jim tudi prebivalci iz Zglavnice) ob okoliških cestah tudi smeti. Žal nas še vedno obiskujejo nekateri ne preveč naravovarstveno naravnani obiskovalci. Kot smo v veliko primerih ugotovili so to gobarji, ki prihajajo iz….

Krajevna skupnost je poskrbela za malico, v akciji urejanja ceste pa je potrebno za to področje še posebej  pohvaliti Sonjo Bevc in Bredo Kos. Predsednik vaške skupnosti Franci Kaplja se je spet izkazal kot dober organizator in še kaj. Zahvala velja tudi direktorju Komunale Litija gospodu Ciglarju, ki pravi, da je v sodelovanju hitrejši napredek in spet je tukaj nov dokaz, da se s skupnimi močmi premika marsikaj. Obenem pa takšne aktivnosti  ohranjajo dobre medčloveške odnose.

Foto: Jože Kos

 
Klikni slike za povečavo

Všeč? Delite z drugimi.