Po dolgih letih truda, asfalt do Zglavnice

Domačini Zglavnice pravijo, da so ta trenutek čakali 28 let! (prvi načrt za modernizacijo ceste Vel. Preska - Zglavnica nosi datum 1992 - GP Beton zagorje) In dočakali so, saj so za zanj intenzivno trudili zadnja tri leta. 

Otvoritev novega cestnega odseka  v dolžini 1,9km je potekala v petek, 13. decembra 2019 in udeležili so se ga župan Franci Rokavec, direktorica podjetja Asfalt Kovač d.o.o, ga Nataša Kovač, občinski svetnik Anton Korimšek,  člani sveta KS Polšnik ter pridni vaščani. G. Rokavec je pohvalil vztrajne vaščane za pripravo cestišča in vloženih veliko prostovoljnih delovnih ur lastnih finančnih sredstev. 

V cesto so vaščani vložili preko 750 delovnih ur in zbrali več kot 31.000€. Cesto so utrdili s 2850m3 gramoza in peska. Cesto so si tako zelo želeli in bi tako blizu cilja, da so v zadnjih tednih delali celo v dežju.

Čeprav je bila pot do nove ceste dolga, je bila pomoč vseh zelo pomembna in je bila v vsakem času na pravem mestu. Lastniki zemljišč so nesebično odstopili zemljišča za cesto, KS Polšnik je že v prejšnjem mandatu, ki ga je vodil Tomaž Vozelj vseskozi podpirala in vzpodbujala vaščane na poti do cilja, seveda tudi v zaključni fazi, z današnjim predsednikom Janezom Kotarjem in predsednikom vaške skupnosti Francijem Kapljo. Vaščani se zahvaljujemo županu g. Rokavcu in občinskim službam (predvsem Branki Lavrih), pri reševanju pravnih težav ter finančnem prispevku za asfaltno prevleko, katero je položilo podjetje Asfalt Kovač.  Občinski svetnik iz Polšnika g. Toni Korimšek se je vsa leta trudil z delom v občinskem svetu, kjer so dobili podporo. Komunali Litija hvala za pomoč pri prevozih peska in strojnih delih (direktorju Romanu Ciglarju in Janezu Orehku). Hvala bratoma Hiršel za vsa opravljena dela, predvsem Simonu za posojo bagra, Boštjanu Sluga - Bagiju in njegovi ekipi zapomoč pri prvi delovni akciji. Vaščana Zglavnice Janez Verbajs in Srečko Nvovak sta opravila veliko delovnih ur na strojih in jih proti koncu sploh več nista štela. Kamnolom Draga  je bil vedno na voljo, kadarkoli so jih potrebovali. Za utrjevanje ceste pa so hvaležni tudi Trgogradu, predvsem delovodji Juretu in njegovi ekipi. Seveda tudi ta projekt ni minil brez polšniških gasilcev, ki so očistili dva zasuta prepusta in opravili veliko delo. Pod dolg seznam opravljenih del vseh udeležencev v projektu so se podpisali hvaležni vaščani Zglavnice. 

Otvoritvi na pričetku ceste na Veliki Preski je sledila še pogostitev in zdravica v Zglavnici pri Avdu. Prijeten klepet in veselje ob opravljenem delu je bogatilo urice skupnega druženja. Dela sicer še niso dokončana in ker se domačini radi družijo, pravijo, da se bodo skupaj poveselili še ob čisto pravem zaključku. Veseli me, da smo kljub temu, da ni volilno leto, na Polšniku dobili malo manj kot 2 km asfalta in da vaščani Zglavnice niso izgubili upanja. S trdim delom, predvsem pa z vztrajnostjo so dokazali, da so cilji dosegljivi. Le slediti je treba poti. 

Foto: Barbara Bučar. 

 

 
Klikni slike za povečavo

Všeč? Delite z drugimi.