Otvoritev ceste na Veliki Preski

Desetega in enajstega novembra smo se na Veliki Preski veselili nove ceste. V petek popoldne, so najstarejša vaščanka, Mira Bevc in skoraj najmlajša Tinkara Vozelj, slovesno prerezale trak. Pri tej slovesnosti so za njima vzeli škarje v roke še Franci Kaplja, predsednik vaške skupnosti, glavni organizator in koordinator, Jože Kos strokovni in idejni vodja različnih vaških projektov, župan občine Litija Franci Rokavec, podžupana Lijana Lovše in Boris Doblekar. Za njimi pa še direktorica Asfalterstva Kovač, Nataša Kovač,  vodja operative, Metod Kovač ter glavni strojnik Komunale Litija, Simon Hiršelj. Končni razrez traku so slovesno zaključili še ostali prisotni vaščani in obiskovalci.

Po zahvalnih besedah predsednika Francija Kaplje je še nekaj besed spregovoril župan Franci Rokavec in ob petju Moškega pevskega zbora Polšnik smo nazdravili na dobro opravljeno delo.

Nadaljevali smo v razstavnem salonu Centra za zunanjo ureditev, kjer smo predstavili desetletno delo vaščanov Velike Preske in različnih partnerjev. Naša vas je kot zgleden primer javno zasebnega partnerstva pokazala, da se s skupnimi močmi naredi veliko. Ob tem pa se povežemo tudi ljudje.

Vas s 47 prebivalci, kar osmimi podjetji, tremi večjimi in dvema manjšima kmetijama je gospodarsko zgledna in prebivalci smo navajeni dela. Z medsebojnim sodelovanjem smo v desetih letih zgradili pločnike, (tudi lesenega), različne škarpe, osvetlitev, uredili meteorno kanalizacijo, avtobusno počivališče, ekološko cono, izvir reke Sopote, obeležje pri bunkerju (kapelico Marije Kraljice miru) in obnovili križ ter uredili okolico na severnem začetku vasi. V začetnih letih zadnjega desetletja je imel zelo veliko vlogo pri aktivnostih tedanji predsednik vaške skupnosti Slavko Vozelj, kasneje tudi Jani Kotar.

Prav poseben podvig, ki se je zgodil v zadnjih štirih letih pa je modernizacija občinske ceste v smereh proti Zgornji Zglavnici in proti Čepljam. Poleg zbiranja sredstev, izkopov in odvozov ter nasipanja tampona v skupni dolžini 1,1 km smo uredili vse brežine, meteorno kanalizacijo, položili cevi za optiko (material prispeval Telekom) in elektriko. Vmes smo z odpadnim materialom nasuli še en del terena za skladiščno kmetijsko cono, tlakovali del kmetijske poti, uredili odvodnavanje pod vasjo v smeri proti Borovaku in izdelali piknik prostor za kresovanje ter druženje vaščanov.

V štirih letih smo zbrali več kot 26.000 evrov, naredili več kot 1.200 prostovoljnih delovnih ur, okoli 230 traktorskih in iz naših podjetij sponzorirali za nekaj čez 3.000 evrov različnega materiala in dela.

Pri tem so nam pomagali vaščani Borovaka z več kot 80 traktorskimi urami. Pri akcijah so nam priskočili na pomoč tudi nekateri posamezniki iz Zglavnice.

Ocenjujemo, da so gospodinje pripravile za naše akcije, hrane in pijače za najmanj 1.200 evrov.

Seveda pa moramo pohvaliti Krajevno skupnost Polšnik, s svojim skoraj 4.000 evrov prispevkom za različne materiale (pesek, cement, cevi ...).

Pri celem projektu 1000 m dolge občinske ceste, pa je okoli 50 % investicije pokrila občina Litija, ki je prispevala za projekt in nadzor (PINO), za asfalt in pokrila stroške delovnih strojev (Komunala Litija). Stroške asfalta  v dolžini 100 m (zamenjali smo razpokanega zaradi slabe podlage), smo v celoti plačali vaščani.

Pri različnih ročnih delih smo na delovnih akcijah sodelovali skoraj vsi  domačini. Kot rečemo, vsi toliko kolikor moremo in zmoremo na različne načine. Nekateri več, drugi manj.

Kot strojnika moramo pohvaliti Simona Hiršlja, traktoriste Boštjana in Franca Bevca, Srečka Sedevčiča, Franca in Uroša Nograška, Vojka Tomca, Toneta Korimška, Mirka Kotarja in Zvoneta Jelenca.

Med sponzorji pa so tudi različna podjetja in posamezniki, ki smo jih javno pohvalili na otvoritvi.

Zaključili smo s plani o nadaljevanju modernizacije proti Mali Gobi, do katere manjka še dober kilometer asfalta in pa seveda proti Mamolju, v kolikor se bodo s te strani zgodile aktivnosti za takšne projekte. Vmes se je v letošnjem letu na pobudo in sofinanciranje Janeza Belca že asfaltiralo dobrih sto metrov.

V soboto smo praznovanje nadaljevali pri križu, kjer je g. župnik Andrej Rovšek blagoslovil cesto in obeležje. Slovesnost so glasbeno nadgradili pevci MPZ Polšnik. Spet smo nazdravili in zaključili pri Mizarstvu Kos, ob dobri hrani, ki so jo pripravili v gostinskem podjetju Kuhla. Tukaj se, kot že na prireditvi zahvaljujem zakoncema Kaplja s pesmijo.

ZAHVALA 

Franci naš je predsednik vaški,

Res večkrat pri usklajevanjih garaški.

A njegova vztrajnost je velika,

Nagrajena je njegova odlika.

Cesta se je po štirih letih truda res zgradila,

In vaščane v delovnem procesu združila.

 

Imeli izzivov smo veliko,

Naredili smo zadevo z odliko.

 

Štefkin pa lonec nam kuhal je kavo,

Tud' mal'ce in kosilo pravo.

Enkratne tud' ostali kuhar'ce  imamo,

Fajn delavce, ki se na akcijo podamo.

Kako smo zaradi tega boljše volje,

Asfalt je že, tud' voda zdaj teče bolje.

 

Foto: Špela pavlič Kos in Jože Kos

 
Klikni slike za povečavo

Všeč? Delite z drugimi.