Na strokovni ekskurziji tudi predstavnika iz Polšnika

V soboto, 25. novembra 2017 je Razvojni center Srca Slovenije kot vodilni partner LAS Srce Slovenije organiziral strokovno ekskurzijo na območje LAS Istre. Iz našega kraja sva  se ekskurzije udeležila predstavnika dveh članov LAS-a iz Polšnika.

Lokalna akcijska skupina  Srce Slovenije je bila  ustanovljena pred desetimi leti (s podpisom ustanovne konzorcijske pogodbe 27. novembra 2007) z namenom spodbujanja razvoja podeželja »od spodaj navzgor«. Financiranje naj bi zagotavljali tudi s pomočjo sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V partnerstvu sodeluje skupaj zdaj že 44 predstavnikov občin, drugih javnih inštitucij, društev in predstavnikov zasebnega sektorjaiz šestih občin. 

Iz Polšnika imamo v članstvu Turistično društvo (predstavnik civilne iniciative) in Mizarstvo Kos (predstavnik ekonomskega sektorja). S pomočjo dobrih praks se širijo ideje in spodbuja posameznike na sledečih področjih:

  • Ustanavljanje novih delovnih mest: razvoj podjetništva in ustanavljanje novih delovnih mest, razvoj socialnih storitev na podeželju, dvig dodane vrednosti kmetijskim, gozdarskim in živilskim proizvodom in povečanje lokalne samooskrbe in spodbujanje kratkih dobavnih verig; 
  • Osnovne storitve na podeželju: razvoj lokalne infrastrukture in lokalnih osnovnih storitev, razvoj rekreacijske infrastrukture za javno uporabo vključno z malo turistično infrastrukturo in razvoj dejavnosti za prosti čas ter turizem in kulturne dejavnosti ter z njimi povezano infrastrukturo;
  • Varstvo okolja: projekti povezani z ohranjanjem narave, projekti povezani z varstvom in ohranjanjem kulturne dediščine, spodbujanje učinkovite rabe naravnih virov, vključno z naložbami v obnovljive vire energije in dejavnosti okoljskega ozaveščanja;
  • Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.

 

Tudi prakse, ki smo si jih ogledali v slovenski Istri so priložnost za naš Polšnik. V Šmarju pri Jelšah so uredili vaško jedro in s temi aktivnostmi povezali t.i. levo in desno stran. Obenem pa s pomočjo evropskih sredstev in javno zasebnega partnerstva uredili še prenočitvene kapacitete. Kot smo videli v Padni… iz starih zapuščenih objektov so uredili t.i. razpršeni hotel, ki je kot kaže zelo interesanten za tuje goste. Poleg obnovljenega vodnjaka (srečevanja ljudi pri teh vodnjakih so v preteklosti zagotavljala socialno povezanost) so nam domačini pripravili okusno kosilo (lokalna kulinarika) v obnovljenem kulturnem domu Božidarja Jakca. V Tonini hiši, kjer so uredili etnološki muzej,  nas je navdušila rekonstruirana oljarna z mlinom. Spoznavali smo življenje prebivalcev v zgodovini tega kraja. Kmetija Mahnič nas je presenetila z izjemno zgodbo gospodarice, ki je kljub težkim situacijam pripeljala vinogradništvo in konzorcij vinarjev slovenske Istre na zelo visok nivo. Z okušanjem lokalne kulinarike smo zaključili v Strunjanu. Na avtobusu smo nadaljevali z medsebojnim spoznavanjem in veselo pesmijo.

Vsi, ki smo aktivno vključeni v razvojne aktivnosti naše regije ugotavljamo, da imamo Slovenci na področju podeželja še veliko neizkoriščenih priložnosti. Tudi v našem kraju veliko praznih podstrešij  in različnih gospodarskih objektov, ki jim lahko v prihodnosti poiščemo vsebine. Posledično pa se bomo z dejavnostjo razvijali ljudje, kar pa je za naše življenje tudi najbolj pomembno.

Foto: Jože Kos

 

 

 
Klikni slike za povečavo

Všeč? Delite z drugimi.